Borysohlibskyi Cathedral (The Museum of Architecture)

Собор побудований у XII ст. на фундаменті древньої кам'яної споруди XI ст. і неодноразово перебудовувався. Під час реставрації в середині XX ст. будівлі повернули староруські форми. В інтер'єрі збереглися старовинні фрески, інкрустована підлога. В приміщенні храму функціонує музей архітектури, який входить до складу Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів древній". Адміністрація заповідника розміщена в розташованому поряд Колегіумі (1672 р.), який у XVII ст. був частиною Борисоглібського монастиря, - резиденції чернігівських митрополитів. The Cathedral was built in the XIIth century on the foundations of an ancient stone structure of the XIth century and was repeatedly rebuilt. During the restoration in the middle of the XXth century ancient Rus forms were giving back to the building. Ancient murals, inlaid floor are preserved in the interior. A museum of architecture, which is the part of the National architectural-historical park “Ancient Chernihiv”, operates in the building of the cathedral. The administration of the Park is located in situated nearby Collegium (1672), which in the XVII century was a part of the Borysohlibskyi monastery – the residence of Chernihiv metropolitans.