Чернігівський колегіум

Ажурна будівля з високою дзвіницею побудована на поч. XVIII ст. з використанням елементів староруської архітектури. За ініціативою архієпископа Іоанна Максимовича і при фінансовій підтримці гетьмана І. Мазепи тут була відкрита одна з перших на Лівобережжі вищих шкіл. Зараз тут розміщується адміністрація Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів древній", працює виставка ікон. Будівля вимагає ремонту.